Odborné sekcie a garanti

 1. Analytická a fyzikálna chémia
  Doc. Ing. Ľubomír Švorc, PhD.
 2. Anorganická a materiálová chémia
  Doc. Ing. Ján Moncoľ, PhD.
 3. Organická chémia a polyméry
  Mgr. Martin Danko, PhD.
 4. Vyučovanie a história chémie
  Doc. Ing. Ján Reguli, CSc.
 5. Potravinárstvo, životné prostredie a biotechnológia
  Prof. Ing. Štefan Schmidt, PhD.
 6. CHEMPROGRESS
  Prof. Ing. Martin Bajus, DrSc.

Garant súťaže posterov: Doc. RNDr. Milan Drábik CSc.