Vážení účastníci,

chceme sa Vám poďakovať za všetky prednesené prednášky, postre a zaujímavé témy. Zároveň Vám chceme pripomenúť 67. zjazd chemikov v Tatrách prostredníctvom fotiek vo FOTOGALERII (67zjazd.schems.sk/foto).

​Podeľte sa s nami o svoje zážitky zo 67. Zjazdu chemikov formou fotografií. Fotografie nám môžete zaslať na email zjazd.chemikov@gmail.com.

 

Vážení priatelia,

v mene organizačného a programového výboru, sponzorov a čestného predsedníctva je nám potešením Vás pozvať na náš ďalší spoločný 67. zjazd chemikov a to opäť do Vysokých Tatier. Popri pozvaných prednáškach sa môžete tešiť na pripravovanú plenárnu prednášku francúzského chemika Jean-Marie Lehna.

Zjazd sa koná pod záštitou primátora mesta Vysoké Tatry Ing. Jána Mokoša

„IUPAC poster award“ – prvýkrát v histórii zjazdov slovenských a českých chemikov. Vrcholom hodnotenia Súťaže postrov na 67. zjazde budú „IUPAC poster award“, v počte maximálne dve ocenenia. Tieto ceny a podmienky ich udelenia boli na spoločný podnet Slovenského národného komitétu IUPAC a Slovenskej chemickej spoločnosti schválené príslušnými orgánmi IUPAC. Právo a zodpovednosť za výber ocenených delegovali centrálne orgány IUPAC na organizátorov 67. zjazdu, ktorí pre tento účel vytvoria Hodnotiacu komisiu pre súťaž postrov.

 

Organizačný výbor

PredsedaMária Omastová
Výkonný tajomníkSylvia Lazovská
Technický tajomníkMiroslav Michalka, Michal Procházka
HospodárZuzana Hloušková
Vedecký tajomníkViktor Milata
Vedecký tajomníkJan John

 

Programový výbor

Doc. RNDr. Milan Drábik, PhD.(SCHS)
RNDr. Dalma Gyepesová, CSc. (SCHS)
Doc. RNDr. Marta Sališová, CSc. (SCHS)
Prof. Ing. Vlasta Brezová, DrSc. (SCHS)
Ing. Roman Karlubík, MBA (ZCHFP)
Prof. Ing. Ivan Hudec, PhD. (SSPCH)
RNDr. Jozef Tatiersky, PhD. (SCHS)
Ing. Vladimír Mastihuba, PhD. (SCHS)
Dr.h.c. prof. Ing. Karol Florián, DrSc.(SCHS)
Prof. Ing. Martin Bajus, DrSc. (STU, BA)
Prof. Ing. Marián Koman, DrSc.(STU, BA)
Doc. Ing. Ján Moncoľ, PhD. (STU, BA)
Ing. Michal Korenko, PhD.(SAV, BA)
Mgr. Martin Danko, PhD. (SAV, BA)
Prof. Ing. Stanislav Biskupič, DrSc. (STU, BA)
Doc. RNDr. Andrej Boháč, CSc. (UK, BA)
Doc. Ing. Milan Vrška,CSc. (STU, BA)
Prof. RNDr. Milan Hutta, DrSc. (UK, BA)
Doc. RNDr. Jozef Kuruc, PhD. (UK, BA)
Doc. Mgr. Radoslav Šebesta, PhD.(UK, BA)
Prof. Ing. Štefan Schmidt, PhD. (STU, BA)
Doc. Ing. Ľubomír Švorc, PhD.(STU, BA)
Prof. RNDr. Milan Melicherčík, PhD.(UMB, BB)
Ing. Ján Hirsch, DrSc. (SAV, BA)
Prof. Ing. Peter Šimon, DrSc. (STU, BA)
Prof. Ing. Vasil Koprda, DrSc. (STU, BA)
Doc. Ing. Ján Reguli, PhD.(TU, TT)
Doc. RNDr. Martin Putala, PhD. (UK, BA)
Doc. RNDr. Zuzana Vargová,PhD. (UPJŠ, KE)
Doc. RNDr. Katarína Reiffová, CSc. (UPJŠ, KE)
Doc. RNDr. Renáta Oriňáková, CSc. (UPJŠ, KE)
Prof. RNDr. Nadežda Števulová, PhD. (TU, KE)
RNDr. Slávka Hamuľáková, PhD. (UPJŠ, KE)
Doc. RNDr. Mária Ganajová, CSc. (UPJŠ, KE)
Doc. RNDr. Magdaléna Bálintová, PhD. (TU, KE)
Ing. Elena Kulichová (Nováky SCHS)
RNDr. Helena Vicenová(ZUCH)
RNDr. Beáta Vranovičová, PhD. (UCM, TT)