Prihlásenie

Registrácia nových účastníkov bola ukončená 07.09.2015.
Prihlásenie registrovaných účastníkov.

 

Sprevádzajúce osoby

Ak na proforma faktúre nechcete mať položku za sprevádzajúce osoby, tak ich prosím do registračného formulára nezadávajte, ale napíšte počet a nasledovné údaje:

Priezvisko, meno:
Dátum narodenia:
Číslo OP (pasu):
Adresa bydliska podľa OP:
Rodné číslo:

na e-mail: zjazd.chemikov@gmail.com