Pozvané prednášky

  • Jiří Pospíšil (ČSCh): Vývoj nových syntetických postupů a jejich aplikace při syntéze přírodních látek
  • Jozef Čársky: 200 rokov od smrti A. Ruprechta
  • Ľubomír Švorc: Využitie netradičných elektródových materiálov vo farmaceutickej a klinickej analýze
  • Elena Hájeková: Recyklácia polymérnych odpadov
  • Ján Imrich: Nové proflavíny a spirocykly akridínu ako sľubné DNA-interkalátory a antitumorové látky
  • Ján Moncoľ: 100 Rokov chemickej kryštalografie a perspektívy
  • Daniela Šmogrovičová: Pivo a zdravie – od mýtov k vede
  • Ján Tkáč, J. Filip: Aplikácia nanomateriálov a imobilizácie kontrolovanej v nanoškále pri príprave ultracitlivých biosenzorov a biopalivových článkov