Konferenčné poplatky

* Platby, ktoré sa zrealizujú po 20.06.2015 budú navýšené o 50€!

účastník (člen SCHS, ČSCH),
all inclusive
420 €⇒ 470 € *
účastník (člen SCHS, ČSCH),
bez ubytovania
320 €⇒ 370 € *
dôchodca, študent, doktorand,
(člen SCHS, ČSCH),
all inclusive
370 €⇒ 420 € *
dôchodca, študent, doktorand,
(člen SCHS, ČSCH),
bez ubytovania
270 €⇒ 320 € *
príplatok za nečlena 100 €
príplatok za jednolôžkovú izbu 200 €
sprevádzajúca osoba, all inclusive 375 €
príplatok za každý ďalší príspevok 100 €

Konferenčný poplatok zahŕňa:
konferenčné materiály, ubytovanie v hoteli Bellevue v dvojposteľovej (študenti trojposteľovej) izbe s plnou penziou (od večere 7. 9. 2015 po obed 11. 9. 2015 vrátane), parkovisko, Internet, miestny poplatok, DPH, uvítací večierok, vínny a pivný večer, prestávkové občerstvenie, slávnostný večierok, poistenie nákladov na zásah Horskej záchrannej služby.
Konferenčný poplatok nezahŕňa:
vstup do wellness centra
Wellness centrum za príplatok:
– bazén a jacuzzi v cene 5€ / osoba / vstup
– bazén, jacuzzi a saunový svet v cene 10€ / osoba / vstup

Storno podmienky:

Plná suma (100 % refundácia platby) bude vrátená len v prípade, ak sa zaregistrovaný účastník odhlási zaslaním e-mailu na zjazd.chemikov@gmail.com do 01. júna 2015 vrátane. Pri odhlásení, do 1. júla 2015, sa vráti 70 % z platby a po 1. júli sa vráti len 30 % z platby po odpočítaní poplatkov z banky.

Majiteľ účtu: Slovenská chemická spoločnosť
Radlinského 9
812 15 Bratislava
IČO: 00178900
IČ DPH: SK2020801563
Bankové spojenie: VÚB, a.s. Bratislava – centrum
Číslo účtu: 1277715556 / 0200
BIC: SUBASKBX
IBAN: SK60 0200 0000 0012 7771 5556
Variabilný symbol: Váš dátum narodenia (ddmmrr)
(do Poznámky uveďte prosím Vaše meno)

Poznámka: V prípade, ak organizácia platí za viacerých účastníkov, prosíme poslať rozpis poplatku.

Upozornenie: Prosíme o zabezpečenie platby v uvedenej výške s ohľadom na bankové poplatky, ktoré sú nákladmi platiaceho. Ak suma nebude v súlade s registračným poplatkom, rozdiel bude potrebné doplatiť na mieste pri osobnej registrácii v hotovosti v €.

Sprevádzajúce osoby

Ak na proforma faktúre nechcete mať položku za sprevádzajúce osoby, tak ich prosím do formulára nezadávajte, ale napíšte počet a nasledovné údaje


Priezvisko, meno:
Dátum narodenia:
Číslo OP (pasu):
Adresa bydliska podľa OP:
Rodné číslo:

na e-mail: zjazd.chemikov@gmail.com