Prednášky

Plenárna Prednáška

PLPLehn, Jean-MariePERSPECTIVES IN CHEMISTRY: FROM SUPRAMOLECULAR CHEMISTRY TOWARDS ADAPTIVE CHEMISTRY

Pozvané prednášky

PP1Tkáč, JánAPLIKÁCIA NANOMATERIÁLOV A IMOBILIZÁCIE KONTROLOVANEJ V NANOŠKÁLE PRI PRÍPRAVE ULTRACITLIVÝCH BIOSENZOROV A BIOPALIVOVÝCH ČLÁNKOV
PP2Pospíšil, JiříVÝVOJ NOVÝCH SYNTETICKÝCH POSTUPŮ A JEJICH APLIKACE PŘI SYNTÉZE PŘÍRODNÍCH LÁTEK
PP3Švorc, ĽubomírVYUŽITIE NETRADIČNÝCH ELEKTRÓDOVÝCH MATERIÁLOV VO FARMACEUTICKEJ A KLINICKEJ ANALÝZE
PP4Šmogrovičová, DanielaPIVO A ZDRAVIE – OD MÝTOV K VEDE
PP5Čársky, Jozef200 ROKOV OD SMRTI A. RUPRECHTA
PP6Imrich, JánNOVÉ PROFLAVÍNY A SPIROCYKLY AKRIDÍNU AKO SĽUBNÉ DNA-INTERKALÁTORY A ANTITUMOROVÉ LÁTKY
PP7Moncoľ, Ján100 ROKOV CHEMICKEJ KRYŠTALOGRAFIE A PERSPEKTÍVY
PP8Hájeková, ElenaRECYKLÁCIA POLYMÉRNYCH ODPADOV

1. Analytická a fyzikálna chémia

1P01Fojta, MiroslavCHOVÁNÍ DNA OLIGONUKLEOTIDŮ TVOŘÍCÍCH G-KVADRUPLEXY NA ELEKTRICKY NABITÝCH POVRŠÍCH RTUŤOVÝCH A UHLÍKOVÝCH ELEKTROD
1P02Vyskočil, VlastimilNEW APPROACHES IN THE DEVELOPMENT OF NOVEL ELECTROCHEMICAL (BIO)SENSORS
1P03Svítková, JanaVÝVOJ A APLIKÁCIA DNA BIOSENZORA ZALOŽENÉHO NA VYUŽITÍ BÓROM DOPOVANEJ DIAMANTOVEJ ELEKTRÓDY V OBLASTI FARMACEUTICKEJ ANALÝZY
1P04Mizera, JiříGEOCHEMICAL CHARACTERIZATION OF AUSTRALASIAN TEKTITES IN SEARCH OF THEIR SOURCE MATERIALS AND PARENT CRATER
1P05Koktan, JakubHYBRIDNÍ MAGNETICKÉ NANOČÁSTICE PRO KOMPLEXACE AROMATICKÝCH LÁTEK
1P06Šelešovská, RenátaMĚDĚNÁ AMALGÁMOVÁ ELEKTRODA JAKO CITLIVÝ VOLTAMETRICKÝ SENZOR PRO STANOVENÍ CHEMOTERAPEUTICKÉHO LÉČIVA 5-FLUOROURACILU
1P07Tomášková, MarkétaVOLTAMETRICKÉ STANOVENÍ VYBRANÝCH ANTIOXIDANTŮ V ROPNÝCH PRODUKTECH
1P08Sokol, JozefSTANOVENIE BIOGENNÝCH AMÍNOV V POTRAVÍNACH
1P09Mazúr, MilanMONITORING OF GRAPE WINE PRODUCTION BY NMR SPECTROSCOPY
1P10Křenková, KarolínaIZOLACE MONONUKLEÁRNÍCH BUNĚK Z PERIFERNÍ KRVE A JEJICH DETEKCE PRŮTOKOVOU CYTOMETRIÍ U PACIENTŮ PO BARIATRICKÝCH OPERACÍCH
1P11Kinart, ZdzisławVISCOSITY COEFFICIENTS B of KCl, NaCl, NaI, NaBr, KNO3, LiNO3, AgNO3, NaClO4, NaBPh4, Bu4NI AND Et4NI IN RICH Of WATER BINARY MIXTURES CONTAINING PROPAN-1-OL AT 298.15 K
1P12Chaloupková, ZuzanaSTANOVENÍ PROSTATICKÉHO SPECIFICKÉHO MEMBRÁNOVÉHO ANTIGENU (PSMA) POMOCÍ KOMBINACE NANOKOMPOZITU FE3O4@AG A MAGNETICKY ASISTOVANÉ POVRCHOVĚ ZESÍLENÉ RAMANOVY SPEKTROSKOPIE
1P13
1P14Erdelyi, BranislavM/CNTS KATALYZÁTORY PRE OPTIMALIZÁCIU PYROLÝZNEJ KONVERZIE METÁNU NA VODÍK
1P15Macko, JánINHIBÍCIA PROLIFERÁCIE BUNIEK NA NANOOBJEKTOVOM HYBRIDNOM SUBSTRÁTE
1P16Trousil, JiříNANOFORMULACE RIFAMPICINU V LÉČBĚ MULTIREZISTENTNÍ TUBERKULÓZY: PŘÍPRAVA A CHARAKTERIZACE
1P17Zatloukalová, MartinaOXIDACE FLAVONOLIGNANŮ A JEJICH INTERAKCE S DNA A PROTEINY
1P18Škantárová, LenkaELEKTROCHEMICKÁ MODIFIKÁCIA TLAČENÝCH UHLÍKOVÝCH ELEKTRÓD FUNKČNÝMI KOVOVÝMI NANOČASTICAMI

2. Anorganická a materiálová chémia

2P01Danielik, VladimírKORÓZNE VLASTNOSTI HEXAHYDRÁTU DUSIČNANU HOREČNATÉHO
2P02Králová, RadkaVYUŽITÍ KOMPOZITU NA BÁZI REDUKOVANÉHO GRAFEN OXIDU A ZLATÝCH NANOČÁSTIC PRO SUZUKI REAKCE A OXIDATIVNÍ ESTERIFIKACE
2P03Kvítek, LiborAPLIKACE NANOČÁSTIC V AKTIVNÍCH OBALOVÝCH FOLIÍCH
2P04Panáček, AlešZVÝŠENÍ ANTIBAKTERIÁLNÍ AKTIVITY ANTIBIOTIK KOMBINACÍ S NANOČÁSTICEMI STŘÍBRA VŮČI MULTIREZISTENTNÍM BAKTERIÍM
2P05Mucha, MartinVLIV UHLIČITANŮ OBSAŽENÝCH V SORPČNÍCH MATERIÁLECH PŘI SORPCI TĚŽKÝCH KOVŮ
2P06Prucek, RobertODSTRANĚNÍ ARSENU Z VODNÉHO PROSTŘEDÍ POMOCÍ ŽELAZANŮ
2P07Kolařík, JanODSTRANĚNÍ KOVŮ Z VODNÉHO PROSTŘEDÍ POMOCÍ FERÁTU(VI): STUDIUM KINETIKY A MECHANISMU
2P08Koman, M.STRUCTURAL STUDY AND CATALYTIC ACTIVITY OF NEW MN(III) AND FE(III) DIPICOLINATE COMPLEXES
2P09Masárová, PetraSYNTHESIS, STRUCTURAL AND MAGNETOCHEMICAL STUDY OF THE IRON(III) SCHIFF BASE COMPOUNDS
2P10Machata, MarekŠTVORJADROVÉ KOMPLEXY NI(II) S MOTÍVOM KUBÁNOVÉHO A NEÚPLNÉHO DIKUBÁNOVÉHO JADRA
2P11Němec, IvanSOLI A KOMPLEXY GUANIDINIA – STÁLE ATRAKTIVNÍ MATERIÁLY PRO NELINEÁRNÍ OPTIKU
2P12Havlíček, DavidÚLOHA VODÍKOVÉ VAZBY PŘI PROTONOVÉ VODIVOSTI KRYSTALICKÝCH LÁTEK; MĚŘENÍ NA PRÁŠKOVÝCH VZORCÍCH
2P13Mlateček, MartinKOORDINAČNÍ VLASTNOSTI FENYL-TRIS(1,2,4-DIAZAFOSFOLYL)BORÁTOVÉHO LIGANDU

3. Organická chémia a polyméry

3P01Hrubý, MartinPOLYMERY A RADIONUKLIDY – CO TATO KOMBINACE MŮŽE PŘINĚST PRO RADIOFARMACEUTICKÉ APLIKACE?
3P02Borská, KatarínaSTUDY OF PHOTOCHEMICALLY INDUCED ATOM TRANSFER RADICAL POLYMERIZATION OF (METH)ACRYLATES IN THE PRESENCE OF OXYGEN
3P03Malinová, LenkaANAEROBNÍ DEGRADACE POLYESTERAMIDOVÝCH VLÁKENNÝCH VRSTEV
3P04Kuliček, JaroslavELECTRODES DECORATED BY METAL NANOPARTICLES FOR SENSING APPLICATION
3P05Kelnar, IvanMIKROFIBRILÁRNÍ KOMPOZITY: MOŽNOSTI JEJICH ZLEPŠENÍ APLIKACÍ NANOPLNIV
3P06Putala, MartinOLIGOTIOFÉNOVÉ DERIVÁTY PRE APLIKÁCIE V ORGANICKEJ ELEKTRONIKE
3P07Brož, BřetislavVYUŽITÍ INTRAMOLEKULÁRNÍ N-ARYLACE PRO SYNTÉZU TRICYKLICKÝCH SLOUČENIN OBSAHUJÍCÍCH 1,4-DIHYDROCHINOLINOVÝ SKELET
3P08Hanusek, JiříTRANSFORMACE EZETIMIBU V BAZICKÉM PROSTŘEDÍ
3P09Budovská, MarianaSPIROCYKLIZAČNÉ REAKCIE INDOLOVÉHO FYTOALEXÍNU BRASINÍNU A JEHO DERIVÁTOV
3P10Bureš, FilipPUSH-PULL DERIVÁTY PYRAZINU JAKO EFEKTIVNÍ FOTOREDOX KATALYZÁTORY
3P11Lásiková, AngelikaSTEREOSELEKTIVITA Pd-CYKLIZÁCIÍ V DOMINO REAKCIÁCH
3P12Pazdera, PavelKATALÝZA MĚĎNÝMI KOMPLEXY V POST-ULLMANNOVĚ DOBĚ
3P13Pomikalová, KvetoslavaSTEREOSELEKTÍVNA SYNTÉZA 1-DEOXYSFINGOIDNÝCH BÁZ
3P14Sedlák, MilošIMOBILIZOVANÉ MĚDNATÉ KOMPLEXY – RECYKLOVATELNÉ ENANTIOSELEKTIVNÍ KATALYZÁTORY PRO HENRYHO REAKCI
3P15Studenovský, MartinVYUŽITÍ POLYMERNÍCH DONORŮ OXIDU DUSNATÉHO PRO ZVÝŠENÍ AKUMULACE CYTOSTATIK A IMUNOMODULÁTORŮ V MIKROPROSTŘEDÍ PEVNÝCH NÁDORŮ
3P16Špitalský, ZdenoGRAFÉN – POLYMÉRNE NANOKOMPOZITY NA POVRCHOVÚ ÚPRAVU TEXTÍLIÍ
3P17Moravčíková, DanielaTULIPS AS A SOURCE OF MONOMER FOR SUPERABSORBENT HYDROGELS
3P18Pospíšilová, AnetaSYNTÉZA POLYMERNÍCH KONJUGÁTŮ LIGANDŮ MUSKARINOVÉHO RECEPTORU PRO ONKOLOGICKOU DIAGNOSTIKU A TERAPII
3P19Šrámková, PetraPRÍPRAVA HYPERVETVENÝCH POLY(ESTERAMIDOV) A POLY(ÉTERAMIDOV) AKO MAKROINICIÁTOROV PRE KATIÓNOVÚ POLYMERIZÁCIU 2-OXAZOLÍNOV
3P20Horváth, MiroslavMONOSTABLE PHOTOSWITCHES BASED ON HYDRAZONE-ANION INTERACTION
3P21Baráth, MarekPRÍPRAVA POTENCIÁLNYCH INHIBÍTOROV GLYKOZYLTRANSFERÁZ – SYNTÉZA MIMETÍK TS
3P22Kríž, MiroslavOD ŠAMANOV K NARKOMANOM. ŠTRUKTÚRA, SYNTÉZA, VLASTNOSTI A ÚČINKY PRÍRODNÝCH A SYNTETICKÝCH DROG

4. Vyučovanie a história chémie

4P01Čtrnáctová, HanaVÝUKA CHEMIE – SOUČASNOST A PERSPEKTIVA
4P02Ganajová, MáriaEFEKTÍVNOSŤ BÁDATEĽSKY ORIENTOVANEJ VÝUČBY
4P03Pařík, PatrikPŘÍNOS UPA A IRER K PODPOŘE VZDĚLÁVÁNÍ A POZNÁVÁNÍ ŽÁKŮ I VEŘEJNOSTI V OBLASTI CHEMIE
4P04Prášilová, JanaZA CHEMIÍ DO PŘÍRODOVĚDNÉ LABORATOŘE PEVNOSTI POZNÁNÍ
4P05Reguli, Ján10 ROKOV SPOTREBITEĽSKEJ CHÉMIE V PRÍPRAVE UČITEĽOV CHÉMIE
4P06Uher, MichalHISTÓRIA POTRAVINÁRSKEHO PRIEMYSLU NA SLOVENSKU
4P07Milata, ViktorHISTÓRIA SPRACOVANIA KOŽÍ A GARBIARSKY PRIEMYSEL NA SLOVENSKU
4P08Šafařík, ZdeněkVÝZNAMNÁ VÝROČÍ POUŽITÍ CHEMICKÝCH ZBRANÍ
4P09John, JanCOOPERATION IN EDUCATION AND TRAINING IN NUCLEAR- AND RADIOCHEMISTRY IN EUROPE

5. Potravinárstvo, životné prostredie a biotechnológia

5P01Sekretár, StanislavŠPECIÁLNE PRODUKTY Z FYTOMASY
5P02Bleha, RomanBIOACTIVE CARBOHYDRATES FROM FUNGI ALTERNARIA BRASSICICOLA AND LEPTOSPHAERIA MACULANS, PATHOGENS OF OILSEED RAPE (BRASSICA NAPUS)
5P03Hrvolová, BarboraSTANOVENÍ ANTIOXIDAČNÍ AKTIVITY LUTEINU
5P04Burčová, ZuzanaOXIDÁCIA TOKOFEROLOV V OLEJOCH VYSTAVENÝCH FRITOVACÍM TEPLOTÁM
5P05Kreps, FrantišekVPLYV VYSOKOTEPLOTNÉHO OHREVU RASTLINNÝCH OLEJOV NA DEGRADÁCIU TOKOFEROLOV
5P06Trousil, VojtěchODSTRANĚNÍ VYBRANÝCH NESTEROIDNÍCH ANTIREVMATIK POMOCÍ HETEROGENNÍ FOTOKATALÝZY
5P07Slehová, EvaVLIV VYBRANÝCH TĚŽKÝCH KOVŮ NA RŮST ACIDITHIOBACILLUS FERROOXIDANS
5P08Dušek, LiborZVYŠOVÁNÍ EFEKTIVITY ODBOURÁVÁNÍ FOSFORU U DČOV
5P09Blažková, ZuzanaAUTOTROFNÍ DENITRIFIKACE BAKTERIÍ THIOBACILLUS DENITRIFICANS PODPOROVANÁ FOSFOREM A MOLYBDENEM
5P10Hradilová, ŠárkaCYTOTOXICKÉ ÚČINKY NANOČÁSTIC STŘÍBRA A ZLATA NA MYŠÍ FIBROBLASTY
5P11Bláhová, LenkaODSTRANĚNÍ CHROMU(VI) Z ROZTOKU POMOCÍ STRUSEK
5P12Schmidt, ŠtefanPLODY RAKYTNÍKA REŠETLIAKOVÉHO VO VÝŽIVE A ZDRAVÍ ČLOVEKA

6. CHEMPROGRESS

6P01Bouzek, KarelPEM ELEKTROLÝZA VODY - ASPEKTY SPOJENÉ S OPTIMALIZACÍ ANODY
6P02Němeček, MichalDISTRIBUCE PROUDU V PILOTNÍ ELEKTRODIALÝZNÍ JEDNOTCE – VLIV PRŮTOČNÉHO USPOŘÁDÁNÍ A NESYMETRIE PROVOZNÍCH PODMÍNEK VSTUPNÍCH ROZTOKŮ
6P03Drakselová, MonikaANALÝZA ROVNOMĚRNOSTI TOKU HMOTY A NÁBOJE VE SVAZKU VYSOKOTEPLOTNÍHO PALIVOVÉHO ČLÁNKU TYPU PEM POMOCÍ MATEMATICKÉHO MODELU
6P04Karas, FilipPŘÍPRAVA A CHARAKTERIZACE VODÍKOVOU ELEKTRODOU NESENÝCH ČLÁNKŮ PRO PROCES VYSOKOTEPLOTNÍ ELEKTROLÝZY VODY
6P05Hnát, JaromírALKALICKÁ ELEKTROLÝZA VODY VYUŽÍVAJÍCÍ ANION SELEKTIVNÍ POLYMERNÍ MATERIÁLY OBSAHUJÍCÍ DABCO FUNKČNÍ SKUPINY
6P06Prokop, MartinTHIN-FILM METHOD FOR HIGH TEMEPRATURE PEM FUEL CELL CATALYST CHARACTERIZATION
6P07Mališ, JakubPERMEACE VODÍKU MEMBRÁNOU NAFION® 117 PŘI PEM ELEKTROLÝZE VODY
6P08Weidlich, TomášVYUŽITÍ IONTOVÉ VÝMĚNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ KYSELÝCH BARVIV Z ODPADNÍCH VOD

 

Prednášky