Postery

1. Analytická a fyzikálna chémia

1Po01Balzerová, AnnaSENZOR NA BÁZI ZLATÝCH NANOČÁSTIC K IN VIVO DETEKCI DNA A JEJÍHO POŠKOZENÍ POMOCÍ POVRCHEM ZESÍLENÉ RAMANOVY SPEKTROSKOPIE
1Po02Filip, LukášVÝVOJ METODY PRO MONITOROVÁNÍ TRYPTOFANU A JEHO METABOLITŮ V BIOLOGICKÝCH MATRICÍCH JEDINCŮ S IMUNITNÍ DYSREGULACÍ A LATENTNÍ FORMOU TOXOPLAZMÓZY
1Po03Fischer, JanVOTAMMETRIC DETERMINATION OF HOMOVANILLIC ACID AND VANILLYLMANDELIC ACID ON CARBON INK SCREEN-PRINTED ELECTRODE
1Po04Hraníček, JakubSTANOVENÍ KYSELINY ACETYLSALICYLOVÉ VE VYBRANÝCH LÉKOVÝCH FORMÁCH TECHNIKOU SEKVENČNÍ INJEKČNÍ ANALÝZY
1Po05Hricovíni, MilošNMR AND DFT ANALYSIS OF 3D STRUCTURE AND SPIN-SPIN COUPLING CONSTANTS IN HEPARIN TRISACCHARIDE
1Po06Jaček, MartinSTANOVENÍ ANTIBIOTIKA CEFTAZIDIMU A AMPICILINU V PERFUZÁTU Z MIKRODIALYZAČNÍ SONDY
1Po07Kinart, ZdzisławCONDUCTOMETRIC STUDIES OF FORMATION OF COMPLEXES 15-CROWN-5 ETHER WITH NaI, NaBr AND NaCl IN H2O - PROPAN-1-OL MIXTURES AT 298.15 K
1Po08Kolářová, LenkaMETAL-ORGANIC FRAMEWORKS AS MATRICES FOR MASS SPECTROMETRY OF BIOMOLECULES
1Po09Kupcová, ElenaVYUŽITIE MIKROEXTRAKČNÝCH TECHNÍK PRE STANOVENIE ENDOGÉNNYCH ESTROGÉNOV V MOČI
1Po10Laryšová, AnetaANALÝZA ALKALOIDŮ V MAKOVINĚ METODOU VYSOKOÚČINNÉ KAPALINOVÉ CHROMATOGRAFIE
1Po11Michalicová, PetraINFLUENCE OF FREEZE-DRYING ON THE NATIVE HYALURONAN REACTIVITY STUDIED BY FLUORESCENCE TECHNIQUES
1Po12Neužilová, BarboraSNÍŽENÍ RADIAČNÍ CITLIVOSTI MIKROORGANIZMŮ POMOCÍ VYCHYTÁVAČŮ OH RADIKÁLŮ PŘI RŮZNÝCH DÁVKOVÝCH RYCHLOSTECH ZÁŘENÍ GAMA
1Po13Noskovičová, EvaÚČINNÉ PRIEREZY DVOJFOTÓNOVEJ ABSORPCIE PERSPEKTÍVNYCH ZLÚČENÍN NA BÁZE DERIVÁTOV BENZOTIAZOLU
1Po14Nováková, KateřinaSTUDY OF ELECTROCHEMICAL BEHAVIOR OF DASATINIB USING HANGING MERCURY DROP ELECTRODE AND GOLD DISC ELECTRODE
1Po15Pavlíček, VáclavDETERMINATION OF REBAUDIOSIDE A AND STEVIOSIDE IN FOOD SUPPLEMENTS AND BEVERAGES BY CAPILLARY ELECTROPHORESIS WITH CONTACTLESS CONDUCTIVITY DETECTION
1Po16Pelikánová, BlankaDUÁLNÍ CHEMOSENZOR PRO STANOVENÍ BIOLOGICKY VÝZNAMNÝCH MOLEKUL
1Po17Procházka, MichalDEGRADÁCIA CHOLESTEROLU NA FOTOKATALYZÁTORE – OXIDE TITANIČITOM
1Po18Procházková, SimonaVÝVOJ RÝCHLYCH ANALYTICKÝCH METÓD NA STANOVENIE MEDI U PACIENTOV TRPIACICH WILSONOVOU CHOROBOU
1Po19Rybínová, MarcelaDETERMINATION OF SELENIUM BY UV-PHOTOCHEMICAL VAPOUR GENERATION COUPLED WITH GRAPHITE FURNACE ATOMIC ABSORPTION SPECTROMETRY
1Po20Sedláčková, HelenaINTERAKCE AROMATICKÝCH SLOUČENIN SE ZLATÝMI NANOČÁSTICEMI MODIFIKOVANÝMI CYKLODEXTRINY
1Po21Slušná, LenkaFORENZNÉ VYUŽITIE MATRICOVÉHO EFEKTU V HMOTNOSTNEJ SPEKTROMETRII SEKUNDÁRNYCH IÓNOV PRI ŠTÚDIU POVÝSTRELOVÝCH SPLODÍN A MODELOVÉHO SYSTÉMU OLOVNATÉ SOLI/FULLERÉNY
1Po22Slušná, LenkaBROADBAND THZ SPECTROSCOPY OF CYCLIC OLEFIN COPOLYMER MATERIALS FOR NONLINEAR THZ WAVEMIXING
1Po23Solich, PetrAUTOMATED ON-LINE MONITORING OF LONG-TERM PROCESSES USING SEQUENTIAL INJECTION ANALYSIS
1Po24Szewieczková, JanaNEW INSIGHT INTO MIXED LIPOSOMAL SYSTEM
1Po25Štěpánková, ŠárkaOPTIMALIZACE METODY STANOVENÍ AKTIVITY PANKREATICKÉ LIPÁZY
1Po26Šútorová, KatarínaLASER DESORPTION IONISATION TIME-OF-FLIGHT MASS SPECTROMETRY (LDI TOFMS) OF CHALCOGENIDE GLASSES FROM PSEUDO-BINARY (GeSe2)100-x(Sb2Se3)x SYSTEM
1Po27Trousil, JiříPŘÍPRAVA A CHARAKTERIZACE NANOČÁSTICOVÝCH LÉKOVÝCH FOREM PŘÍRODNÍCH IMUNOSTIMULANS
1Po28Vrábel, ViktorCRYSTAL, ELECTRONIC STRUCTURE AND O—H----O AND C—H----O INTERACTIONS IN TWO 6-OXOPIPERIDINE-2-CARBOXYLIC ACID DERIVATIVES

2. Anorganická a materiálová chémia

2Po01Blahut, JanDYNAMIKA KOMPLEXŮ EU(III) S MAKROCYKLICKÝMI LIGANDY POHLEDEM NMR
2Po02Gutwirthová, VladimíraPŘÍPRAVA A CHARAKTERIZACE NANOČÁSTIC CdS; INKORPORACE DO TENKÝCH VRSTEV As30S70
2Po03Hájková, TerezaMOLYBDENANY A VODIVÉ POLYMERY V OCHRANNÝCH ORGANICKÝCH POVLACÍCH
2Po04Hejdová, MartinaCHALKOGENIDOVÁ SKLA SYSTÉMU GE-SE-AS
2Po05Henke, PetrMODIFIKACE ZVYŠUJÍCÍ ANTIBAKTERIÁLNÍ ÚČINEK FOTOAKTIVNÍCH NANOVLÁKENNÝCH VRSTEV
2Po06Jurišová, JanaMERANIE ZMIEN ROZMEROV UHLÍKATÝCH MATERIÁLOV VPLYVOM INTERKALÁCIE SODÍKA DEPONOVANÉHO Z ROZTAVENÝCH SOLÍ
2Po07Kalenda, PetrSTUDIUM VLASTNOSTÍ A STRUKTURY BOROFOSFÁTOVÝCH SKEL BARNATÝCH
2Po08Kloda, MatoušDUSIČNAN 3-AMINO-5-METHOXY-4,5-DIHYDRO-1,2,4-TRIAZINIA – NOVÝ SLIBNÝ MATERIÁL PRO GENEROVÁNÍ DRUHÉ HARMONICKÉ FREKVENCE
2Po09Kout, MartinEFFECT OF CALCINATION TEMPERATURE OF Ni-Ce/Al2O3 CATALYSTS ON THE STRUCTRURE OF Ni-SPECIES AND CATALYTIC ACTIVITY IN DRY REFORMING OF CH4
2Po10Krchová, TerezaLANTHANIDE(III)-DOTA-LIKE COMPLEXES WITH PENDANT AMINOPHOSPHONATE AS NEW PARACEST CONTRAST AGENTS FOR MRI
2Po11Lokaj, JánKRYŠTÁLOVÁ ŠTRUKTÚRA (2,1,3-BENZOSELENADIAZOL-4-YL)AMINOMETYLÉNMALÓNANU ETYLOVÉHO
2Po12Mastný, LiborLIKVIDACE ODPADNÍCH VOD Z VÝROBY TŘASKAVIN
2Po13Michal, RobertFOTOKATALYTICKÁ AKTIVITA SONOCHEMICKY RIPRAVENÉHO TIO2 DOPOVANÉHO NANOČASTICAMI UŠĽACHTILÝCH KOVOV
2Po14Motola, MartinFOTOKATALYTICKÉ VLASTNOSTI V-DOPOVANÝCH NANORÚROK TIO2 ŽÍHANÝCH V OXIDAČNEJ A REDUKČNEJ ATMOSFÉRE
2Po15Nechvílová, KateřinaVYUŽÍTÍ POVRCHOVÉ ÚPRAVY PIGMENTŮ NA BÁZI SIO2 VRSTVOU VODIVÉHO POLYMERU
2Po16Nýblová, DanielaVPLYV ULTRAZVUKOVEJ KAVITÁCIE NA TVORBU α-AL2O3
2Po17Paúrová, MonikaOPTIMIZATION OF SELECTIVITY AND RATE OF COMPLEXATION OF COPPER RADIOISOTOPES
2Po18Polívková, MarkétaANTIBAKTERIÁLNÍ ÚČINKY PALLADIOVÝCH NANOSTRUKTUR DEPONOVANÝCH NA POLYETHYLENNAFTALÁT
2Po19Prokeš, LubomírLASER ABLATION GENERATION OF SBmASn CLUSTERS FROM MIXTURES OF ELEMENTS AND SB-AS NANO-LAYERS. LASER DESORPTION IONIZATION QUADRUPOLE ION TRAP TIME-OF-FLIGHT MASS SPECTROMETRY
2Po20Ranik, LukášSTUDY OF THE INORGANIC MATERIALS INFLUENCE IN TREAD COMPOUNDS
2Po21Řezníčková, AlenaTAYLORING OF PEEK BIOACTIVITY: IMPACT OF PLASMA AND GOLD SPUTTERED INTERFACE
2Po22Siegel, JakubMETAL NANOPARTICLES FOR BIOLOGICAL APPLICATIONS
2Po23Slepička, PetrPERIODICKÁ STRUKTURA NA POVRCHU PEN INDUKOVANÁ EXCIMEROVÝM LASEREM PŘI ÚHLU DOPADU 0 AŽ 45°
2Po24Slepičková Kasálková, NikolaVLIV ZLATÝCH NANOČÁSTIC A ZPŮSOBU JEJICH PŘÍPRAVY NA VLASTNOSTI PHB
2Po25Ševčík, RadekSTUDIUM TVORBY POLYMORFŮ CaCO3 BĚHEM KARBONATACE SUSPENZE NANOVÁPNA V ETHANOLU
2Po26Vik, OndřejSTUDIUM TUHÉ FRAKCE ATMOSFÉRICKÉHO AEROSOLU Z PLZNĚ POMOCÍ RENTGENOVÉ PRÁŠKOVÉ DIFRAKCE - ANEB VÍTE CO DÝCHÁTE?
2Po27Antonín Račický, Maryna VorokhtaVLIV TROJMOCNÝCH OXIDŮ NA STRUKTURU A VLASTNOSTI OLOVNATÝCH FOSFOREČNANOVÝCH SKEL
2Po28Romana Michalicová, Marek WeinštukSYNTÉZA NANOČÁSTIC NA BÁZI KVANTOVÝCH TEČEK

3. Organická chémia a polyméry

3Po01Alekseeva, ElizavetaPOLYPYRROLE NANOTUBES PREPARED AT VARIOUS CONCENTRATIONS OF METHYL ORANGE
3Po02Androvič, LadislavRECYKLOVATELNÉ ENANTIOSELEKTIVNÍ ORGANOKATALYZÁTORY PRO MICHAELOVY REAKCE ZALOŽENÉ NA IMOBILOZOVANÝCH ACYLTHIOMOČOVINÁCH
3Po03Bílková, DanaSTUDIUM CHEMISORPCE BUTYLAMINŮ NA POVRCH Ni, Co A Cu KATALYZÁTORŮ
3Po04Danko, MartinSPECTRAL STUDY OF INTERACTIONS OF PYRENE BASED PROBES IN POLYMER MATRICES
3Po05Doháňošová, JanaPRÍPRAVA A OPTIMALIZÁCIA VLASTNOSTÍ POLYMÉRNYCH GÉLOV, URČOVANIE ŠTRUKTÚRY LÁTOK PROSTREDNÍCTVOM REZIDUÁLNYCH DIPÓLOVO-DIPÓLOVÝCH INTERAKCIÍ
3Po06Erhartová, LenkaPŘÍPRAVA NOVÝCH GLAKOKLASTRŮ ZA VYUŽITÍ PD-KATALYZOVANÉ REAKCE
3Po07Fabišíková, MilicaSTEREOSELEKTÍVNA SYNTÉZA POLÁRNYCH ČASTÍ RHIZOCHALÍNU C
3Po08Fischer, RóbertUNUSUAL BEHAVIOR OF the 4-BROMOISOXAZOLIDIN-5-OLS IN REACTIONS WITH ALKOXIDES
3Po09Goněc, TomášSYNTÉZA SUBSTITUOVANÝCH 1-(FENYLKARBAMOYL)NAFTALEN-2-YL ALKYLKARBAMÁTŮ S POTENCIÁLNÍ ANTIMYKOBAKTERIÁLNÍ AKTIVITOU
3Po10Halaj, MichalBIOPOLYMERS PRODUCED BY FRESHWATER MICROALGAE
3Po11Havelcová, MartinaORGANIC GEOCHEMISTRY OF CZECH AMBER
3Po12Havránková, EvaDESIGN SYNTÉZY S-TRIAZINŮ S NOVÝMI PIPERAZINOVÝMI STRUKTURNÍMI MOTIVY A JEHO REALIZACE S VYUŽITÍM METOD „ZELENÉ CHEMIE
3Po13Capek, IgnácBIODECORATED QUANTUM DOTS AND THEIR CONJUGATES
3Po14Hloušková, ZuzanaVÝVOJ NOVÝCH FOTOREDOX KATALYZÁTORŮ
3Po15Hrčková, ĽudmilaSYNTÉZA MAKROINICIÁTOROV A PRÍPRAVA DIBLOKOVÝCH KOPOLYMÉROV
3Po16Hricovíniová, ZuzanaEXPANDING THE SCOPE OF Mo(VI)-CATALYZED TRANSFORMATIONS OF CARBOHYDRATES
3Po17Hurný, DavidSYNTÉZA CYKLICKÝCH SLOUČENIN ZA VYUŽITÍ ORGANOKATALÝZY A KATALÝZY KOMPLEXY PŘECHODNÝCH KOVŮ
3Po18Janigová, IvicaDEGRADÁCIA CELULÓZY A JEJ DERIVÁTOV
3Po19Jurášek, MichalESKVITERPENOVÉ LAKTONY Z LASERPITIUM ARCHANGELICA
3Po20Babjak, MatejKARBONYLÁCIA S [FE(CO)5] V SYNTÉZE INHIBÍTOROV TOPOIZOMERÁZY
3Po21Klikar, MilanPUSH-PULL CHROMOFORY S LINEÁRNÍM, KVADRUPOLÁRNÍM A TRIPODÁLNÍM STRUKTURNÍM USPOŘÁDÁNÍM
3Po22Kos, JiříRING-SUBSTITUTED 8-HYDROXYQUINOLINE-2-CARBOXANILIDES AS POTENTIAL ANTITUBERCULAR AGENTS
3Po23Krátký, MartinSYNTÉZA A BIOLOGICKÁ AKTIVITA PEPTIDOVÝCH KONJUGÁTŮ ANTIMYKOBAKTERIÁLNÍCH SALICYLANILIDŮ
3Po24Kryštof, VladimírCONJUGATED KINASE INHIBITORS FOR TARGETED TRANSPORT INTO CANCER CELLS
3Po25Kučka, J.POLYMERNÍ KONJUGÁT ZÁŘIČE AUGEROVÝCH ELEKTRONŮ PRO VÍCESTUPŇOVOU CÍLENOU TERAPII NÁDORŮ
3Po26Lopatka, PavolOXALYL CHLORIDE AS EX-SITU DONOR OF CARBON MONOXIDE IN CARBONYLATION REACTIONS
3Po27Malatinský, TomášSYNTHESIS AND UTILIZATION OF NOVEL NITRONE AND BICYCLIC ISOXAZOLIDINES AS PRECURSORS OF PYRROLIZIDINES
3Po28Marek, AlešFRUSTRATED LEWIS PAIRS-ASSISTED REDUCTION OF CARBONYL COMPOUNDS
3Po29Nógellová, ZuzanaVLASTNOSTI NANOKOMPOZITOV NA BÁZE TERMOPLASTICKEJ MATRICE
3Po30Omastová, MáriaACTUATORS ON THE BASE OF ETHYLENE VINYL ACETATE/CARBON NANOTUBES/DYES NANOCOMPOSITES
3Po31Palát, KarelSYNTÉZA SÉRIE 1-[4-ALKYLSULFANYL)FENYL]-3,3-DIMETHYLGUANIDINŮ S ANTIFUNGÁLNÍ AKTIVITOU
3Po32Podhradská, SilviaNEW COMPOSITE ELECTRODE MATERIALS FOR LITHIUM BATTERIES
3Po33Psotka, MiroslavŠTÚDIUM VPLYVU CHRÁNIACICH FUNKČNÝCH SKUPÍN NA OXIDATÍVNE ŠTIEPENIE C=C DVOJITEJ VÄZBY SUBSTRÁTOV VYCHÁDZAJÚCICH Z KYSELINY ŠIKIMOVEJ
3Po34Řepková, KristýnaAPLIKACE BOR-WITTIGOVY REAKCE V CHEMII SACHARIDŮ
3Po35Sedláček, OndřejVLIV IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ NA BIOKOMPATIBILNÍ POLYMERY
3Po36Sedničková, MichaelaINFLUENCE OF SURFACE MODIFICATION OF MONTMORILLONITE ON RUBBER COMPOSITES
3Po37Sorádová, ZuzanaSTEREOSELECTIVE CU-CATALYZED DOUBLE 1,4-ADDITION IN THE PRESENCE OF PHOSPHANE-CARBENE LIGANDS
3Po38Šimbera, JanSYNTÉZA CYKLICKÝCH VINYLKETONŮ A JEJICH HYDROKYANACE
3Po39Švec, PavelSTUDIUM GEOMETRIE A KINETIKY DEGRADACE INJIKOVATELNÝCH DEP NA BÁZI POLY(N ISOPROPYLAKRYLAMIDU)
3Po40Švecová, ŠárkaSYNTÉZA A VYUŽITÍ THIAZOL-4,5-DIKARBONITRILU V PUSH-PULL SLOUČENINÁCH
3Po41Takácsová, MargarétaSTEREOSELEKTÍVNA SYNTÉZA METYL-(5R)-5-C-[2'-(BENZYLOXY)ETYL]-3,5-DIDEOXY-1,2-O-IZOPROPYLIDÉN-3-(2',2',2'-TRICHLÓRACETAMIDO)-3-C-VINYL-Β-L-ARABINO-HEXOFURÁNURONÁTU AKO PREKURZORA SALINOSPORAMIDU
3Po42Sivová, Veronika PHARMACOLOGICAL EFFECT OF BEECH GLUCURONOXYLAN SULFATES
3Po43Tvrdoňová, MonikaSTEREOSELEKTÍVNA SYNTÉZA NOVÝCH Β-AMINOKYSELÍN A ŠTÚDIUM ICH ORGANOKATALYTICKEJ AKTIVITY V INTRAMOLEKULOVÝCH ALDOLOVÝCH CYKLIZÁCIÁCH
3Po44Veselý, JiříXxX
3Po45Vetrík, MiroslavMAKROPORÉZNY UHLÍKOVÝ SCAFFOLD PRE TKANIVOVÉ INŽINIERSTVO
3Po46Vinšová, JarmilaSYNTHESIS AND ANTIMICROBIAL ACTIVITY OF NOVEL SULFONAMIDE DERIVATIVES
3Po47Vrbková, EvaSYNTÉZA FORCYKLAMENALDEHYDU A JEHO HYDROGENACE S VYUŽITÍM PD KATALYZÁTORŮ
3Po48Záborský, OndrejSYNTHESIS OF 5-SUBSTITUTED 4-HYDROXYISOXAZOLIDINES VIA „ISOXAZOLIDINYL EPOXIDES“
3Po49Zimmermann, TomášSYNTÉZA NOVÝCH DERIVÁTŮ TRILOBOLIDU
3Po50Žáková, PavlínaFUNKCIONALIZOVANÉ UHLÍKOVÉ NANOČÁSTICE PRO MEDICÍNSKÉ APLIKACE
3Po51Jan, OravecCONTRIBUTION TO THE STUDY OF ADHESION BETWEEN UNVULCANIZEDVRUBBER BLENDS AND METAL SURFACES
3Po52Jozef, PreťoIMPROVEMENT OF GREEN RUBBER BLEND ADHESION BY DCSBD PLASMA SURFACE MODIFICATION

4. Vyučovanie a história chémie

4Po01Dušek, JanINOVACE STUDIJNÍCH PŘEDMĚTŮ INTERMEDIÁTY CHEMICKÝCH VÝROB A VÝROBA LÉČIV V MAGISTERSKÉM STUPNI STUDIA SPECIALIZACE TECHNOLOGIE ORGANICKÝCH SPECIALIT V RÁMCI PROJEKTU IRS2015/034

5. Potravinárstvo, životné prostredie a biotechnológia

5Po01Brezániová, IngridCÍLENÝ TRANSPORT LÉČIV POMOCÍ POKROČILÝCH NANOTECHNOLOGIÍ
5Po02Franc, AlešHODNOCENÍ JADER PRO VÝVOJ PELET S ŘÍZENÝM UVOLŇOVÁNÍM GLUKÓZY K PREVENCI HYPOGLYKÉMIE
5Po03Franc, AlešVÝVOJ PELIET S ONESKORENÝM UVOĽŇOVANÍM SACHARIDU K PREVENCII HYPOGLYKÉMIE
5Po04Jokrlová, JanaVYUŽITIE MODIFIKOVANÝCH ZEOLITOV NA FOTOKATALYTICKÚ REDUKCIU CO2
5Po05Kočanová, VeronikaSELECTED SPECIAL APPLICATIONS OF POTENTIOMETRY OF METALS DETERMINATION IN AQUEOUS SOLUTIONS
5Po06Lhotka, MiloslavVYUŽITÍ REHYDRATOVANÝCH KAOLÍNŮ PRO DEKONTAMINACI ARSENU, ANTIMONU A SELENU
5Po07Novotný, LadislavALTERNATIVNÍ PODMÍNKY POTENCIOMETRICKÉHO SLEDOVÁNÍ VÝROBY ČISTÝCH VOD ZEJM. PRO ENERGETIKU POMOCÍ AMALGAMOVÉ ELEKTRODY
5Po08Palarčík, JiříBIOLOGICKÉ ODBOURÁVÁNÍ KYANIDŮ Z MODELOVÝCH ODPADNÍCH VOD
5Po09Vítková, KateřinaANALÝZA ALLOXANU KAPILÁRNÍ ZÓNOVOU ELEKTROFORÉZOU

6. CHEMPROGRESS

6Po01Číková, EliškaVODIVÉ NANOVLÁKENNÉ KOMPOZITY PRIPRAVENÉ ELEKTROSTATICKÝM ZVLÁKŇOVANÍM
6Po02Dámer, Jozef67. ZJAZD CHEMIKOV, 7. – 11. SEPTEMBER 2015, VYSOKÉ TATRY
6Po03Kaszonyi, AlexanderBIOGLYCEROL PLATFORM
6Po04Paidar, MartinELEKTROCHEMICKÁ ALKALIZACE NEUTRÁLNÍCH ROZTOKŮ
6Po05Pultar, MartinPOROVNÁNÍ PRŮBĚHŮ REAKCE VYBRANÝCH UHLIČITANOVÝCH SUROVIN VE ZŘEDĚNÝCH ROZTOCÍCH KYSELINY SÍROVÉ
6Po06Štolcová, MagdalénaEFFECT OF PREPARATION METHOD ON THE PROPERTIES OF PALLADIUM BISMUTH NANOPARTICLES STABILISED WITHIN POLYMERIC RESIN AS CATALYSTS FOR BIOGLYCEROL OXIDATION WITH MOLECULAR OXYGEN
6Po07Vít, JanVYUŽITÍ MEMBRÁNOVÉ SEPARACE PRO REGENERACI HÉLIA Z OCHRANNÉ OBÁLKY PLYNEM CHLAZENÉHO REAKTORU

 

Postery