Orientačný plán miestností

Sekcia 1. Analytická a fyzikálna chémia
Sekcia 2. Anorganická a materiálová chémia
Sekcia 3. Organická chémia a polyméry
Sekcia 4. Vyučovanie a história chémie
Sekcia 5. Potravinárstvo, životné prostredie a biotechnológia
Sekcia 6. CHEMPROGRESS

PP1, PP3, PP5, PP7 v miestnosti Sekcie 1
PP2, PP4, PP6, PP8 v miestnosti Sekcie 3

Slávnostné otvorenie zjazdu v sále Grand Bellevue>