Online program

Aktuálny čas:
10:10:15

Stránka sa bude automaticky obnovovať každé 3 minúty.

A je po zjazde, ďakujeme Vám za účasť a tešíme sa na stretnutie na niektorom z ďalších zjazdov.

Štvrtok 10.09.2015

15:10
-
15:15
Presun z miestností pozvaných prednášok do miestností jednotlivých sekcií
15:15
-
17:45
Predseda sekcie:
Martin Bajus
15:15
-
15:40
6P01
Bouzek, Karel
PEM ELEKTROLÝZA VODY - ASPEKTY SPOJENÉ S OPTIMALIZACÍ ANODY
15:40
-
16:05
6P02
Němeček, Michal
DISTRIBUCE PROUDU V PILOTNÍ ELEKTRODIALÝZNÍ JEDNOTCE – VLIV PRŮTOČNÉHO USPOŘÁDÁNÍ A NESYMETRIE PROVOZNÍCH PODMÍNEK VSTUPNÍCH ROZTOKŮ
16:05
-
16:30
Občerstvenie
Hotel Bellevue
16:30
-
16:55
6P03
Drakselová, Monika
ANALÝZA ROVNOMĚRNOSTI TOKU HMOTY A NÁBOJE VE SVAZKU VYSOKOTEPLOTNÍHO PALIVOVÉHO ČLÁNKU TYPU PEM POMOCÍ MATEMATICKÉHO MODELU
16:55
-
17:20
6P04
Karas, Filip
PŘÍPRAVA A CHARAKTERIZACE VODÍKOVOU ELEKTRODOU NESENÝCH ČLÁNKŮ PRO PROCES VYSOKOTEPLOTNÍ ELEKTROLÝZY VODY
17:20
-
17:45
6P05
Hnát, Jaromír
ALKALICKÁ ELEKTROLÝZA VODY VYUŽÍVAJÍCÍ ANION SELEKTIVNÍ POLYMERNÍ MATERIÁLY OBSAHUJÍCÍ DABCO FUNKČNÍ SKUPINY
20:00
-
23:59
Slávnostný večierok s vyhodnotením posterovej súťaže
Hotel Bellevue

Piatok 11.09.2015

09:00
-
10:15
Predseda sekcie:
Karel Bouzek
09:00
-
09:25
6P06
Prokop, Martin
THIN-FILM METHOD FOR HIGH TEMEPRATURE PEM FUEL CELL CATALYST CHARACTERIZATION
09:25
-
09:50
6P07
Mališ, Jakub
PERMEACE VODÍKU MEMBRÁNOU NAFION® 117 PŘI PEM ELEKTROLÝZE VODY
09:50
-
10:15
6P08
Weidlich, Tomáš
VYUŽITÍ IONTOVÉ VÝMĚNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ KYSELÝCH BARVIV Z ODPADNÍCH VOD
10:15
-
10:45
Občerstvenie
Hotel Bellevue
10:45
-
12:00
Panelová diskusia ako záver zjazdu
12:00
-
14:00
Obed
Hotel Bellevue

 

Online program - Sekcia 6
67zjazd.schems.sk/online