Online program

Aktuálny čas:
12:13:48

Stránka sa bude automaticky obnovovať každé 3 minúty.

A je po zjazde, ďakujeme Vám za účasť a tešíme sa na stretnutie na niektorom z ďalších zjazdov.

Utorok 08.09.2015

15:10
-
15:15
Presun z miestností pozvaných prednášok do miestností jednotlivých sekcií
15:15
-
15:25
Úvodné slová garantov k sekcii
15:25
-
18:00
Predseda sekcie:
Štefan Schmidt
15:25
-
15:50
5P01
Sekretár, Stanislav
ŠPECIÁLNE PRODUKTY Z FYTOMASY
15:50
-
16:15
6P01
Bouzek, Karel
PEM ELEKTROLÝZA VODY - ASPEKTY SPOJENÉ S OPTIMALIZACÍ ANODY
16:15
-
16:45
Občerstvenie
Hotel Bellevue
16:45
-
17:10
5P03
Hrvolová, Barbora
STANOVENÍ ANTIOXIDAČNÍ AKTIVITY LUTEINU
17:10
-
17:35
5P04
Burčová, Zuzana
OXIDÁCIA TOKOFEROLOV V OLEJOCH VYSTAVENÝCH FRITOVACÍM TEPLOTÁM
17:35
-
18:00
5P05
Kreps, František
VPLYV VYSOKOTEPLOTNÉHO OHREVU RASTLINNÝCH OLEJOV NA DEGRADÁCIU TOKOFEROLOV
18:00
-
20:00
Večera
Hotel Bellevue
19:00
-
21:00
Valné zhromaždenie SCHS
Hotel Bellevue
20:00
-
23:00
Postery a vínny večer
Hotel Bellevue

Štvrtok 10.09.2015

09:00
-
09:50
Presun z miestností pozvaných prednášok do miestností jednotlivých sekcií
09:55
-
12:00
Predseda sekcie:
Stanislav Sekretár
09:55
-
10:20
5P06
Trousil, Vojtěch
ODSTRANĚNÍ VYBRANÝCH NESTEROIDNÍCH ANTIREVMATIK POMOCÍ HETEROGENNÍ FOTOKATALÝZY
10:20
-
10:45
5P07
Slehová, Eva
VLIV VYBRANÝCH TĚŽKÝCH KOVŮ NA RŮST ACIDITHIOBACILLUS FERROOXIDANS
10:45
-
11:10
Občerstvenie
Hotel Bellevue
11:10
-
11:35
5P08
Dušek, Libor
ZVYŠOVÁNÍ EFEKTIVITY ODBOURÁVÁNÍ FOSFORU U DČOV
11:35
-
12:00
5P09
Blažková, Zuzana
AUTOTROFNÍ DENITRIFIKACE BAKTERIÍ THIOBACILLUS DENITRIFICANS PODPOROVANÁ FOSFOREM A MOLYBDENEM
12:00
-
12:25
5P10
Hradilová, Šárka
CYTOTOXICKÉ ÚČINKY NANOČÁSTIC STŘÍBRA A ZLATA NA MYŠÍ FIBROBLASTY
12:30
-
14:00
Obed
Hotel Bellevue
15:10
-
15:15
Presun z miestností pozvaných prednášok do miestností jednotlivých sekcií
15:15
-
17:45
Predseda sekcie:
Štefan Schmidt
15:15
-
15:40
5P11
Bláhová, Lenka
ODSTRANĚNÍ CHROMU(VI) Z ROZTOKU POMOCÍ STRUSEK
15:40
-
16:05
5P12
Schmidt, Štefan
PLODY RAKYTNÍKA REŠETLIAKOVÉHO VO VÝŽIVE A ZDRAVÍ ČLOVEKA
16:05
-
16:30
Občerstvenie
Hotel Bellevue
16:30
-
16:55
Elsevier
Golkiewicz, Piotr
16:55
-
17:20
17:20
-
17:45
20:00
-
23:59
Slávnostný večierok s vyhodnotením posterovej súťaže
Hotel Bellevue

 

Online program - Sekcia 5
67zjazd.schems.sk/online