Online program

Aktuálny čas:
11:50:38

Stránka sa bude automaticky obnovovať každé 3 minúty.

A je po zjazde, ďakujeme Vám za účasť a tešíme sa na stretnutie na niektorom z ďalších zjazdov.

Utorok 08.09.2015

15:10
-
15:15
Presun z miestností pozvaných prednášok do miestností jednotlivých sekcií
15:15
-
15:25
Úvodné slová garantov k sekcii
15:25
-
18:00
Predseda sekcie:
Ján Reguli
15:25
-
15:50
4P01
Čtrnáctová, Hana
VÝUKA CHEMIE – SOUČASNOST A PERSPEKTIVA
15:50
-
16:15
4P02
Ganajová, Mária
EFEKTÍVNOSŤ BÁDATEĽSKY ORIENTOVANEJ VÝUČBY
16:15
-
16:45
Občerstvenie
Hotel Bellevue
16:45
-
17:10
4P03
Pařík, Patrik
PŘÍNOS UPA A IRER K PODPOŘE VZDĚLÁVÁNÍ A POZNÁVÁNÍ ŽÁKŮ I VEŘEJNOSTI V OBLASTI CHEMIE
17:10
-
17:35
4P04
Prášilová, Jana
ZA CHEMIÍ DO PŘÍRODOVĚDNÉ LABORATOŘE PEVNOSTI POZNÁNÍ
17:35
-
18:00
4P05
Reguli, Ján
10 ROKOV SPOTREBITEĽSKEJ CHÉMIE V PRÍPRAVE UČITEĽOV CHÉMIE
18:00
-
20:00
Večera
Hotel Bellevue
19:00
-
21:00
Valné zhromaždenie SCHS
Hotel Bellevue
20:00
-
23:00
Postery a vínny večer
Hotel Bellevue

Štvrtok 10.09.2015

09:50
-
09:55
Presun z miestností pozvaných prednášok do miestností jednotlivých sekcií
09:55
-
12:00
Predseda sekcie:
Jozef Čársky
09:55
-
10:20
4P06
Uher, Michal
HISTÓRIA POTRAVINÁRSKEHO PRIEMYSLU NA SLOVENSKU
10:20
-
10:45
4P07
Milata, Viktor
HISTÓRIA SPRACOVANIA KOŽÍ A GARBIARSKY PRIEMYSEL NA SLOVENSKU
10:45
-
11:10
Občerstvenie
Hotel Bellevue
11:10
-
11:35
4P08
Šafařík, Zdeněk
VÝZNAMNÁ VÝROČÍ POUŽITÍ CHEMICKÝCH ZBRANÍ
11:35
-
12:00
4P09
John, Jan
COOPERATION IN EDUCATION AND TRAINING IN NUCLEAR- AND RADIOCHEMISTRY IN EUROPE
12:00
-
12:25

 

Online program - Sekcia 4
67zjazd.schems.sk/online