Online program

Aktuálny čas:
11:25:18

Stránka sa bude automaticky obnovovať každé 3 minúty.

A je po zjazde, ďakujeme Vám za účasť a tešíme sa na stretnutie na niektorom z ďalších zjazdov.

Utorok 08.09.2015

14:20
-
15:10
PP2: Pospíšil, Jiří
VÝVOJ NOVÝCH SYNTETICKÝCH POSTUPŮ A JEJICH APLIKACE PŘI SYNTÉZE PŘÍRODNÍCH LÁTEK
15:10
-
15:15
Presun z miestností pozvaných prednášok do miestností jednotlivých sekcií
15:15
-
15:25
Úvodné slová garantov k sekcii
15:25
-
18:00
Predseda sekcie:
Zdenko Špitalský
15:25
-
15:50
3P01
Hrubý, Martin
POLYMERY A RADIONUKLIDY – CO TATO KOMBINACE MŮŽE PŘINĚST PRO RADIOFARMACEUTICKÉ APLIKACE?
15:50
-
16:15
3P02
Borská, Katarína
STUDY OF PHOTOCHEMICALLY INDUCED ATOM TRANSFER RADICAL POLYMERIZATION OF (METH)ACRYLATES IN THE PRESENCE OF OXYGEN
16:15
-
16:45
Občerstvenie
Hotel Bellevue
16:45
-
17:10
3P03
Malinová, Lenka
ANAEROBNÍ DEGRADACE POLYESTERAMIDOVÝCH VLÁKENNÝCH VRSTEV
17:10
-
17:35
3P04
Kuliček, Jaroslav
ELECTRODES DECORATED BY METAL NANOPARTICLES FOR SENSING APPLICATION
17:35
-
18:00
3P05
Kelnar, Ivan
MIKROFIBRILÁRNÍ KOMPOZITY: MOŽNOSTI JEJICH ZLEPŠENÍ APLIKACÍ NANOPLNIV
18:00
-
20:00
Večera
Hotel Bellevue
19:00
-
21:00
Valné zhromaždenie SCHS
Hotel Bellevue
20:00
-
23:00
Postery a vínny večer
Hotel Bellevue

Streda 09.09.2015

09:00
-
09:50
PP4: Šmogrovičová, Daniela
PIVO A ZDRAVIE – OD MÝTOV K VEDE
09:50
-
09:55
Presun z miestností pozvaných prednášok do miestností jednotlivých sekcií
09:55
-
12:00
Predseda sekcie:
Filip Bureš
09:55
-
10:20
3P06
Putala, Martin
OLIGOTIOFÉNOVÉ DERIVÁTY PRE APLIKÁCIE V ORGANICKEJ ELEKTRONIKE
10:20
-
10:45
3P07
Brož, Břetislav
VYUŽITÍ INTRAMOLEKULÁRNÍ N-ARYLACE PRO SYNTÉZU TRICYKLICKÝCH SLOUČENIN OBSAHUJÍCÍCH 1,4-DIHYDROCHINOLINOVÝ SKELET
10:45
-
11:10
Občerstvenie
Hotel Bellevue
11:10
-
11:35
3P08
Hanusek, Jiří
TRANSFORMACE EZETIMIBU V BAZICKÉM PROSTŘEDÍ
11:35
-
12:00
3P09
Budovská, Mariana
SPIROCYKLIZAČNÉ REAKCIE INDOLOVÉHO FYTOALEXÍNU BRASINÍNU A JEHO DERIVÁTOV
12:00
-
13:30
Obed
Hotel Bellevue
13:30
-
18:00
Výlety
18:00
-
20:00
Večera
Hotel Bellevue
20:00
-
23:00
Postery a pivný večer
Hotel Bellevue

Štvrtok 10.09.2015

09:00
-
09:50
PP6: Imrich, Ján
NOVÉ PROFLAVÍNY A SPIROCYKLY AKRIDÍNU AKO SĽUBNÉ DNA-INTERKALÁTORY A ANTITUMOROVÉ LÁTKY
09:50
-
09:55
Presun z miestností pozvaných prednášok do miestností jednotlivých sekcií
09:55
-
12:00
Predseda sekcie:
Martin Putala
09:55
-
10:20
3P10
Bureš, Filip
PUSH-PULL DERIVÁTY PYRAZINU JAKO EFEKTIVNÍ FOTOREDOX KATALYZÁTORY
10:20
-
10:45
3P11
Lásiková, Angelika
STEREOSELEKTIVITA Pd-CYKLIZÁCIÍ V DOMINO REAKCIÁCH
10:45
-
11:10
Občerstvenie
Hotel Bellevue
11:10
-
11:35
3P12
Pazdera, Pavel
KATALÝZA MĚĎNÝMI KOMPLEXY V POST-ULLMANNOVĚ DOBĚ
11:35
-
12:00
3P13
Pomikalová, Kvetoslava
STEREOSELEKTÍVNA SYNTÉZA 1-DEOXYSFINGOIDNÝCH BÁZ
12:00
-
12:25
3P14
Sedlák, Miloš
IMOBILIZOVANÉ MĚDNATÉ KOMPLEXY – RECYKLOVATELNÉ ENANTIOSELEKTIVNÍ KATALYZÁTORY PRO HENRYHO REAKCI
12:30
-
14:00
Obed
Hotel Bellevue
14:20
-
15:10
PP8: Hájeková, Elena
RECYKLÁCIA POLYMÉRNYCH ODPADOV
15:10
-
15:15
Presun z miestností pozvaných prednášok do miestností jednotlivých sekcií
15:15
-
17:45
Predseda sekcie:
Martin Hrubý
15:15
-
15:40
3P15
Studenovský, Martin
VYUŽITÍ POLYMERNÍCH DONORŮ OXIDU DUSNATÉHO PRO ZVÝŠENÍ AKUMULACE CYTOSTATIK A IMUNOMODULÁTORŮ V MIKROPROSTŘEDÍ PEVNÝCH NÁDORŮ
15:40
-
16:05
3P16
Špitalský, Zdeno
GRAFÉN – POLYMÉRNE NANOKOMPOZITY NA POVRCHOVÚ ÚPRAVU TEXTÍLIÍ
16:05
-
16:30
Občerstvenie
Hotel Bellevue
16:30
-
16:55
3P17
Moravčíková, Daniela
TULIPS AS A SOURCE OF MONOMER FOR SUPERABSORBENT HYDROGELS
16:55
-
17:20
3P18
Pospíšilová, Aneta
SYNTÉZA POLYMERNÍCH KONJUGÁTŮ LIGANDŮ MUSKARINOVÉHO RECEPTORU PRO ONKOLOGICKOU DIAGNOSTIKU A TERAPII
17:20
-
17:45
3P19
Šrámková, Petra
PRÍPRAVA HYPERVETVENÝCH POLY(ESTERAMIDOV) A POLY(ÉTERAMIDOV) AKO MAKROINICIÁTOROV PRE KATIÓNOVÚ POLYMERIZÁCIU 2-OXAZOLÍNOV
20:00
-
23:59
Slávnostný večierok s vyhodnotením posterovej súťaže
Hotel Bellevue

Piatok 11.09.2015

09:00
-
10:15
Predseda sekcie:
Martin Studenovský
09:00
-
09:25
3P20
Horváth, Miroslav
MONOSTABLE PHOTOSWITCHES BASED ON HYDRAZONE-ANION INTERACTION
09:25
-
09:50
3P21
Baráth, Marek
PRÍPRAVA POTENCIÁLNYCH INHIBÍTOROV GLYKOZYLTRANSFERÁZ – SYNTÉZA MIMETÍK TS
09:50
-
10:15
3P22
Kríž, Miroslav
OD ŠAMANOV K NARKOMANOM. ŠTRUKTÚRA, SYNTÉZA, VLASTNOSTI A ÚČINKY PRÍRODNÝCH A SYNTETICKÝCH DROG

 

Online program - Sekcia 3
67zjazd.schems.sk/online