Online program

Aktuálny čas:
10:57:46

Stránka sa bude automaticky obnovovať každé 3 minúty.

A je po zjazde, ďakujeme Vám za účasť a tešíme sa na stretnutie na niektorom z ďalších zjazdov.

Utorok 08.09.2015

15:10
-
15:15
Presun z miestností pozvaných prednášok do miestností jednotlivých sekcií
15:15
-
15:25
Úvodné slová garantov k sekcii
15:25
-
18:00
Predseda sekcie:
L. Kvítek, V. Danielik
15:25
-
15:50
2P01
Danielik, Vladimír
KORÓZNE VLASTNOSTI HEXAHYDRÁTU DUSIČNANU HOREČNATÉHO
15:50
-
16:15
2P02
Králová, Radka
VYUŽITÍ KOMPOZITU NA BÁZI REDUKOVANÉHO GRAFEN OXIDU A ZLATÝCH NANOČÁSTIC PRO SUZUKI REAKCE A OXIDATIVNÍ ESTERIFIKACE
16:15
-
16:45
Občerstvenie
Hotel Bellevue
16:45
-
17:10
2P03
Kvítek, Libor
APLIKACE NANOČÁSTIC V AKTIVNÍCH OBALOVÝCH FOLIÍCH
17:10
-
17:35
2P04
Panáček, Aleš
ZVÝŠENÍ ANTIBAKTERIÁLNÍ AKTIVITY ANTIBIOTIK KOMBINACÍ S NANOČÁSTICEMI STŘÍBRA VŮČI MULTIREZISTENTNÍM BAKTERIÍM
17:35
-
18:00
2P05
Mucha, Martin
VLIV UHLIČITANŮ OBSAŽENÝCH V SORPČNÍCH MATERIÁLECH PŘI SORPCI TĚŽKÝCH KOVŮ
18:00
-
20:00
Večera
Hotel Bellevue
19:00
-
21:00
Valné zhromaždenie SCHS
Hotel Bellevue
20:00
-
23:00
Postery a vínny večer
Hotel Bellevue

Štvrtok 10.09.2015

09:50
-
09:55
Presun z miestností pozvaných prednášok do miestností jednotlivých sekcií
09:55
-
12:00
Predseda sekcie:
M. Koman, I. Němec
09:55
-
10:20
2P06
Prucek, Robert
ODSTRANĚNÍ ARSENU Z VODNÉHO PROSTŘEDÍ POMOCÍ ŽELAZANŮ
10:20
-
10:45
2P07
Kolařík, Jan
ODSTRANĚNÍ KOVŮ Z VODNÉHO PROSTŘEDÍ POMOCÍ FERÁTU(VI): STUDIUM KINETIKY A MECHANISMU
10:45
-
11:10
Občerstvenie
Hotel Bellevue
11:10
-
11:35
2P08
Koman, M.
STRUCTURAL STUDY AND CATALYTIC ACTIVITY OF NEW MN(III) AND FE(III) DIPICOLINATE COMPLEXES
11:35
-
12:00
2P09
Masárová, Petra
SYNTHESIS, STRUCTURAL AND MAGNETOCHEMICAL STUDY OF THE IRON(III) SCHIFF BASE COMPOUNDS
12:00
-
12:25
2P10
Machata, Marek
ŠTVORJADROVÉ KOMPLEXY NI(II) S MOTÍVOM KUBÁNOVÉHO A NEÚPLNÉHO DIKUBÁNOVÉHO JADRA
12:30
-
14:00
Obed
Hotel Bellevue
15:10
-
15:15
Presun z miestností pozvaných prednášok do miestností jednotlivých sekcií
15:15
-
17:45
Predseda sekcie:
J. Moncoľ
15:15
-
15:40
2P11
Němec, Ivan
SOLI A KOMPLEXY GUANIDINIA – STÁLE ATRAKTIVNÍ MATERIÁLY PRO NELINEÁRNÍ OPTIKU
15:40
-
16:05
2P12
Havlíček, David
ÚLOHA VODÍKOVÉ VAZBY PŘI PROTONOVÉ VODIVOSTI KRYSTALICKÝCH LÁTEK; MĚŘENÍ NA PRÁŠKOVÝCH VZORCÍCH
16:05
-
16:30
Občerstvenie
Hotel Bellevue
16:30
-
16:55
2P13
Mlateček, Martin
KOORDINAČNÍ VLASTNOSTI FENYL-TRIS(1,2,4-DIAZAFOSFOLYL)BORÁTOVÉHO LIGANDU
16:55
-
17:20
17:20
-
17:45
20:00
-
23:59
Slávnostný večierok s vyhodnotením posterovej súťaže
Hotel Bellevue

 

Online program - Sekcia 2
67zjazd.schems.sk/online