Kontakt

Adresa:

Slovenská chemická spoločnosť
Radlinského 9/1111
812 15 Bratislava 1

tel: (+421-2)-5249 5205 - SCHS

e-mail: zjazd.chemikov@gmail.com